Sme špička v odbore
priemyselnej automatizácie

Už od roku 2010 pôsobíme ako spoľahlivý dodávateľ elektro komponentov
a služieb pre bezpečnosť strojov a zariadení. Či už potrebujete pomôcť s posúdením rizík,
legislatívou, dodaním produktov či samotnou realizáciou riešení, sme tu pre vás.

chcem vedieť viac

Spoločnosť EK-INDUSTRY SK má výhradné zastúpenie európskych značiek,

ktorých produkty sa zameriavajú na:

º automatizáciu strojov a zariadení v priemysle a výrobnej sfére

º ovládacie prvky výťahov a eskalátorov (s dôrazom na bezpečnosť ich prevádzky)

º napájacie a ovládacie prvky žeriavov a automatických pohonov

Svoju značku zakládame na európskych výrobkoch, u ktorých môžeme zaručiť kvalitu, ktorú niekoľkokrát ročne overujeme priamo vo výrobe jednotlivých značiek.

Americkú značku Allen Bradley používá projektové oddelenie pre rekonštrukcie strojov a zariadení.

Celú paletu poskytovaných služieb, si môžete prečítať v Portfóliu spoločnosti

Portfólio spoločnosti